Ekstrakulikuler

SMP NEGERI 11 BANDUNG

Home – Program Sekolah – Kesiswaan – Ekstrakulikuler

EKSTRAKULIKULER SMPN 11 BANDUNG

Daftar Kegiatan dan Nama Pembina Ekstrakulikuler

NO

KEGIATAN

NAMA PEMBINA

1

Sepakbola

Futsal

Abang Rahmat, S.Pd., M.Pd.

2

Bola Basket

Andhika Rizky Maulana, S.Pd.

3

Bulutangkis

Syalsa Aliyyuani Kautsar, S.Pd.

4

Pencaksilat/ Karate

Rahmat Rosadi, S.Pd.

Ferry Timorochmadi, S.Pd.

5

PMR

Dra. Iim Rohimah

Nabilah Auliya Hasna, S.Pd.

6

UKS

Dra. Mutingah

Siti Khusnaheningsih, S.Pd.

Dra. Wahidah

7

Pramuka

Beni Arief Syaripudin, S.Pd.

Nengsih, S.Pd.

8

Paskhara

Khamal Dwi Mulyono, S.Pd.

NO

KEGIATAN

NAMA PEMBINA

9

Kamus

Irma Fitri Sakinah, S.Pd.

Tony Margana, S.E.

10

Paduan Suara

Diah Amarawati, S.Pd.

11

Karawitan

Suryati

Mutaali Wigunawan, S.Sn.

12

Tari

Citra Dewi Anggraeni, S.Pd.

13

Kabaret

R. Inne Kaniawati, S.Pd., M. M.Pd.

14

English Club

Windi Irmawanti, S.Pd.

Nana Rosana, S.Pd.

15

Literasi

Heni Endriyani, M.Pd.

Teni Nopiani, S.Pd.

Elah Jailah Rukmawati, S.Pd.

Tini Agustini, S.Pd.

Neneng Kurniasih, S.Pd.